Vret Nordic

Eksponeringsterapi er sentralt for å gi god behandling for en rekke diagnoser, men det er ressurskrevende og ofte utfordrende å få gjennomført i en hektisk arbeidshverdag. VRET Nordic er et verktøy til bruk i helsevesenet, som senker terskelen for å gi god behandling ved at eksponeringsøvelser kan gjennomføres i virtual reality. Ønsker du å vite mer?

Vret Nordic

Eksponeringsterapi er sentralt for å gi god behandling for en rekke diagnoser, men det er ressurskrevende og ofte utfordrende å få gjennomført i en hektisk arbeidshverdag. VRET Nordic er et verktøy til bruk i helsevesenet, som senker terskelen for å gi god behandling ved at eksponeringsøvelser kan gjennomføres i virtual reality.
Ønsker du å vite mer?

Trykk her for å bli kontaktet ->

Samarbeid

VRET Nordic er utviklet av Nordic Neurotech i samarbeid med Oslo Universitetssykehus & Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, Helse Sør Øst.

Psykologer og spesialister fra hele landet har vært med på å utforme verktøyet som gjør det mulig for behandler å tilby skreddersydd mengdetrening til sine pasienter. 

VRET Nordic optimaliseres kontinuerlig via tett dialog og tilbakemeldinger fra behandlere som benytter verktøyet i pasientbehandling.

“Jeg har avtalt å starte med en pasient førstkommende fredag, pasienten ble veldig mye mer motivert da jeg informerte om bruk av VR-briller!”

Mette Hjelmås, Psykologspesialist v/Sykehuset Innlandet

“Bruk av virtual reality i eksponeringsterapi er et område med enormt potensiale! For meg er det derfor veldig engasjerende å jobbe ved NNT med utvikling av VR-løsninger for eksponering ved siden av min vanlige jobb som behandler på Akershus universitetssykehus” 

Anders Brosstad, Psykologspesialist

“Bruk av virtual reality i eksponeringsterapi er et område med enormt potensiale! For meg er det derfor veldig engasjerende å jobbe ved NNT med utvikling av VR-løsninger for eksponering ved siden av min vanlige jobb som behandler på Akershus universitetssykehus” 

Anders Brosstad, Psykologspesialist

Status

VRET Nordic er allerede i bruk på flere norske sykehus og vi jobber kontinuerlig med videre implementering over hele landet. 

Ønsker du å ta Vret Nordic i bruk?

Er du behandler og jobber med angstlidelser, Tourettes syndrom eller ADHD?
Fyll ut påmeldingsskjema, så tar vi kontakt med deg.