NNT Science Lab

NNT Science Lab er et norsk senter for forskning og utvikling med en ambisjon om å skape innovativ velferdsteknologi. Gjennom anvendbar forskning og interdisiplinært samarbeid vil vi løse problemstillinger innenfor helserelaterte samfunnskritiske utfordringer.

Visjon

NNT Science Lab er utviklet etter M.I.T. modellen, hvor interdisiplinært samarbeid mellom innovasjonsaktørene er fundamentet for innovasjon og utvikling. Hensikten er å kunne gi gevinst til alle innovasjonsaktørene. For myndigheter vil gevinsten være bedre tjenester til innbyggerene, samt en kompetansehevning innen mental, og fysisk helse.

M.I.T modellen
Campus strategien. Creuna Design 2018
Campus strategien. Creuna Design 2018

Innovasjonsdistrikt Sentrum

NNT Science Lab er valgt ut som den første av tre piloter som markerer den første fasen av å etablere innovasjonsdistrikt sentrum.

Etableringen og utviklingen av Innovasjonsdistrikt Sentrum skal være et partnerskap blant sentrale innovasjonsaktører som sammen fremmer datadrevet innovasjon.

Innovasjonsdistrikt Sentrum er en del av Campus Oslo Strategien som ble enstemmig vedtatt i bystyret 27. februar 2019.

Utenforskap

NNT Science Lab har med utgangspunkt i pilot Innovasjonsdistrikt Sentrum inngått et samarbeid med Rehabiliteringssentret Air og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Målsetningen med prosjektet er å redusere antallet unge i utenforskap. Norge har omtrent 40 000 personer under 30 år som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP). NNT Science Lab felleskapet skal utvikle digitale løsninger for å styrke innsatsen mot utenforskap, både forebyggende tiltak og styrke behandlingspakken.

Prosjekt oppstart april 2022. 

https://arbeidoghelse.no/ ->

Status

Ytterligere informasjon om forskningsprosjektene og samarbeidene i NNT Science
Lab blir publisert fortløpende.

entra
air-rehabiliteringssenteret-klinikk@2x
uio-universitetet-i-oslo
arbeidoghelse-nasjonal-kompetansetjeneste-for-arbeidsrettet-rehabilitering@2x