Risikolek for barn

Risikolek for barn er et samarbeidsprosjekt mellom Dronning Mauds Minne, NTNU og Kanvas hvor Nordic Neurotech har utviklet en løsning hvor de kan forske på hvordan barn forholder seg til risiko. Løsningen består av et interaktivt digitalt miljø presentert i VR ved bruk av spillteknologi

Løsningen

Denne løsningen gjør at forskerne har mulighet til å innhente store mengder data, bruke standard statistikkprogrammer for å analysere det, å gjenspille hendelsene etter at de har skjedd som igjen åpner for å innhente ny data, selv etter at datainnsamling er er ferdig.

«Måten NNT jobber på har lagt til rette for god kommunikasjon, gjensidig kunnskapsdeling og spennende løsninger. VR-systemet fungerer over all forventning, er enkelt i bruk, og gir gode og stabile målinger.
Og, ikke minst: barna som deltar i prosjektet synes det er veldig moro å være med. De opplever VR-scenarioene som svært virkelige.»

Professor Ellen Beate Hansen Sandseter ved Donning Mauds Minne, prosjektleder

Status

Forprosjektet er nå i gang, hvor programvaren og forskningsmetodikken blir testet på 100 barn. Utover høsten vil hovedprosjektet gå igang og det vil inkludere 300 barn. 

dronning-mauds-minne-høgskole
kanvas-stiftelsen
ntnu