Målrettet hjernetrening

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid med et bredt spekter av eksperter i ulike fagfelt fra flere institusjoner. Kompleksiteten i denne behandlingen krever høy ekspertise i alle ledd. Denne behandlingen vil videreutvikle både dagens teknologi og vitenskap, og er et et forskningsprosjekt som forankres i en doktorgrad.

Samarbeid

Det teoretiske fundamentet for alle leddene i behandlingen har et solid fundament i ledende forskning fra hele verden, og et samarbeid mellom UiO, OUS og SiV er nå inne i sitt 3. år, og flere piloteksperimenter er allerede gennomført, som har bekreftet at teamet har kontroll og kompetanse til å gjennomføre en slik form for behandling.

Status

Doktorgraden om prosjektet er allerede iverksatt, og vi har tilgang på pasientene
som trenger den. Vitenskapen bak metoden legger opp til at to spesielle
pasientgrupper vil ha best effekt av hjernetreningen som nå er utviklet. Etter at
effekten av den er bekreftet, vil denne behandligen kunne generaliseres.

oslo-universitetssykehus
bi-norwegian-business-school
uio-universitetet-i-oslo