Vi utvikler fremtidens verktøy for å styrke mental og fysisk helse

VRET Nordic

VRET Nordic er et verktøy utviklet i tett samarbeid med psykologer over hele landet som åpner opp for at behandlere kan tilby eksponeringsterapi i virtual reality. 

Verktøyet gir pasienter mulighet for øving i kontrollerte omgivelser, og enkel tilgang til nødvendig mengdetrening. 

Målrettet hjernetrening

Kan vi få hjernen til å fungere bedre ved å stimulere de mindre aktive delene av hjernen?

Dette forprosjektet viser at, ja – det kan vi.
Målrettet hjernetrening med neurofeedback i en fMri-maskin, gir effekt. 

Forprosjektet er et samarbeid med Intervensjonssenteret, og Psykologisk Institutt

Åpner august 2022

NNT Science Lab

I NNT Science Lab samler vi nøkkelkompetanse innen forskning, teknologi og utdanning under samme tak.

Gjennom interdisiplinært samarbeid skal vi utvikle og implementere nye forskningsbaserte behandlingsverktøy innen mental, og fysisk helse. 

Ved å bygge bro mellom ulike institusjoner vil vi flytte forskningsfronten og skape løsninger for å gi mennesker en friskere og bedre hverdag.  

Risikolek for barn

Tar norske barn større risiko enn barn i andre land?

Vi har utviklet og levert teknologien i dette forskningsprosjektet, som gir forskere unik innsikt i hvordan barn beregner risiko.

Om oss

Nordic Neurotech har helt siden oppstarten i 2017, fokusert på hele mennesket.
Vi bruker innovativ teknologi og interdisiplinære samarbeid for å bidra til å løse de
store samfunnsutfordringene verden står ovenfor innenfor mental og fysisk helse.

Vi er et ungt, internasjonalt team som jobber interdisiplinært innenfor teknologi, neuroscience, psykologi og sosiologi.

Kontakt oss

Stenersgata 1A, 0050 Oslo
kontakt@nnt.no
+47 453 75 558